Friday, July 28, 2017

King Rama III Awards

นิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” เนื่องในงาน วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวนลอยน้ำ

โดยนิสิตจากภาควิชาฯ นางสาวณิชา จงเกรียงไกร ชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ทีม มาคนเดียว] ผลงานชื่อ The Backyard

และนอกจากนี้ ยังมีผลงานได้รับการคัดเลือกจัดแสดง อีกหนึ่งชิ้น ได้แก่ ทีม Na Laan Young Blood (ณ ลาน ยังบลัด) ผลงานชื่อ จิ้มจุ่ม ประกอบด้วย นายกษิดิศ ดวงวราภรณ์ (หัวหน้าทีม) นายปาณัสม์ ชมชะนัด นางสาววนา ทันท่าหว้า

Labels:


Friday, July 21, 2017

สัมมนาวิชาการ: แนวคิดในการออกแบบสวนสัตว์สมัยใหม่ในประเทศไทย


อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอภิปรายเชิงเสวนาหัวข้อ " แนวคิดในการออกแบบสวนสัตว์สมัยใหม่ในประเทศไทย "  ในงานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าและสวนสัตว์ครั้งที่ 11 และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 1 Conservation through Collaboration ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  ซึ่งงานนี้จัดโดยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?