Tuesday, June 30, 2009

ดูงานโครงการหมู่บ้านของ บ.แลนด์แอนด์เฮาส์
วันที่ 30 มิถุนายน 52 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตชั้นปีที่ 5 วิชา Studio Design ไปดูตัวอย่างงานโครงการหมู่บ้านของ บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ ซึ่งมีคุณนัยนา ศิริพันธ์ และ คุณธนิตา ใสวิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและอำนวยความสะดวกในการเข้าชมโครงการมัณฑนา (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) และ โครงการนันทวัน (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) ตามลำดับ

Labels: , ,


Sunday, June 28, 2009

บางกอกในความฝัน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

บ่ายๆวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก)จัดให้มีการเสวนาบางกอกในความฝัน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ชวนฟังเรื่องเล่าครั้งเก่าก่อน แล้วร่วมส่องสะท้อนสู่อนาคต เพื่อสร้างกรุงเทพฯให้เป็น "เมืองศิลปวัฒนธรรม" รศ.อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมงานครั้งนี [ภาพบรรยากาศงาน]

กำหนดการ
13.00 – 14.00 ชวนคุยและชวนชม “เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์บางกอก” วิทยากร อาจารย์ วราพร สุรวดี
14.00 – 15.00 เสวนา “บางรักในช่วงของชีวิต” วิทยากร อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
15. 00 – 15.30 การแสดงทางศิลปะ
15.30 – 17.00 ระดมสมอง “ทำให้บางกอกเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมได้อย่างไร”
วิทยากร วนิสา สุรพิพิธ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
ชลนภา อนุกูล นักวิชาการอิสระ สมาชิกกลุ่มจิตวิวัฒน์
กิ่งไผ่ อภิญญาชน นักออกแบบศิลปประยุกต์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์
ภานุวัฒน์ จิตติวุฒิการ ศิลปินทางทัศนศิลป์
อาณัติ แสนโท ศิลปินทางวรรณกรรม กลุ่มไทยโพเอ็ดโซไซตี้
ดำเนินรายการโดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย นักวิจัยด้านสังคม

Labels:


Wednesday, June 24, 2009

งานบริการวิชาการ โครงการออกแบบวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย

งานบริการวิชาการ "โครงการออกแบบวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย" ดำเนินการให้แก่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน เริ่มดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 สิ้นสุดโครงการ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 งบประมาณ 300,000 บาท รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล หัวหน้าโครงการ อ. ปารณ ชาตกุล คณะทำงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพันธุ์ไม้ ผู้เชียวชาญด้านโบราณคดี พื้นที่ประมาณ 230 ไร่ ริมทะเลหลวงสุโขทัย ซึ่งเป็นบึงขุดขนาดใหญ่เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัด

Labels: ,


Monday, June 22, 2009

Tele-Conference Discussion on “Asian Architecture and Environment"

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมงานเปิดโครงการ Tele-Conference Discussion on “Asian Architecture and Environment”(ระหว่าง 19มิย-31กค) ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 5 อาคาร สกอ. ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศเข้าร่วม Online คือ ม.เชียงใหม่, ม.สงขลาฯ, Tokai U, Muroran Institute of Technologyโดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2552รศ. อริยา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Landscape in Thailand ไปที่ Tokai U.

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ได้พบปะพูดคุยกับ Prof Osakaya Yoshiyuki จาก Mororan Institute of Technology และ Prof Sanki Choe จาก University of Seoul

Labels: ,


Thursday, June 18, 2009

รายการเวทีสาธารณะ ช่องทีวีไทยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 รศ.อริยา อรุณินท์ ร่วมบันทึก รายการเวทีสาธารณะ ซึ่งออกอากาศทางช่องทีวีไทย ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 14.05 – 15.00 น. ในตอน สะพานข้ามแม่น้ำแคว..ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมกับเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ [ดู clip1, clip2, clip3] และออกอากาศเป็นสกู๊ปข่าว ในรายการข่าวข้นคนข่าวทางช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552


รายการเวทีสาธารณะเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอทีวีไทย เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม “เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ทีวีไทย”

Labels:


Monday, June 15, 2009

ประชุมตรวจงานออกแบบสวนสาธารณะสยามสแควร์

อาจารย์ภาวดี และอาจารย์กนกวลี เป็นกรรมการในการประชุมตรวจแบบงานออกแบบสวนสาธารณะสยามสแควร์ ที่สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 15 มิถุนายน 2552  

Labels: ,


ประชุมเรื่องการจัด workshop ของTALA

วันที่ 15 มิถุนายน 2552 รศ.อริยา อาจารย์ภาวิณี อาจารย์กนกวลี และคุณยศพลจาก บริษัทSHMA ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดworkshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย(TALA) โดยจะนำเสนอโครงการการจัด Workshop และ Special lecture ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนสิงหาคมนี้ 

Labels: , ,


คณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์จากUniversity of California, Berkeley

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ Prof. Louise Mozingo และ Prof. David Dowell จากUniversity of California, Berkeley หลังจากเสร็จสิ้น workshop ที่ทำร่วมกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์

Labels: ,


พานิสิตสำรวจพื้นที่


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 อ.โกสิต อิสรียวงศ์ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ไปดูพื้นที่สำหรับแบบฝึกหัดการออกแบบในวิชา LA studio II ณ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ได้แวะเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง(พุแค) เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นด้วย

Labels: , ,


Friday, June 12, 2009

Bhutan Royal University

รศ. อริยา อรุณินท์ สถาบันวิจัยสังคม, สถาบันเอเซียศึกษา, Focus on Global South, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ร่วมต้อนรับ พูดคุย ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์และนักวิจัยจาก Bhutan Royal University เมื่อ 12 มิย. 2552

Labels: ,


Lecture on Intangible Cultural Heritageรศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมต้อนรับ Prof Dr William Logan UNESCO professor of Heritage and Urbanism, Director of Cultural Heritage - Center for Asia and Pacific, Deakin University, Australia และฟังการบรรยาย หัวข้อ Intangible Cultural Heritage and the Management of Mixed Cultural and Natural Heritage Sites ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกวิสิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 12 มิย. 2552

Labels: ,


Workshop with UC Berkeley: Presentationเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส, อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมนา กับคณะวิจัยเชิงปฏิบัติการจาก UC Berkeley เรื่อง "การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว:การประเมินเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา" ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ห้องไพลิน จ.ฉะเชิงเทรา

Labels: , , ,


Tuesday, June 09, 2009

นิสิตชั้นปี ๔ เข้าชมพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม ๙


เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๒ ผศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ อ.วิลาสินี สุขสว่าง ได้นำนิสิตชั้นปี ๔ เข้าชมพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม ๙ ศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อออกแบบโปรเจคส่วนต่อขยายของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

Labels: , , ,


Monday, June 08, 2009

ประชุมTALA

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552 อาจารย์ภาวิณี อินชมภู และอาจารย์กนกวลี สุธีธร กรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ร่วมประชุมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ในเรื่องกิจกรรมของ TALA ในด้านต่างๆ การวางแผนการจัดงานTALA 2010 และการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเสนอชื่อนายกรับเลือกภายในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้
ดูรายละเอียดที่: http://www.talalandscape.org/webboard/viewtopic.php?t=668

Labels: ,


การประชุมรับฟังความคิดเห็นกับสำนักผังเมือง


เมื่อวันพุธที่ 3 มิ.ย. 52 สำนักผังเมือง กทม. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อประเมินผลการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ที่โรงแรม The Emerald โดยมี รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์
และ อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความคิดเห็นต่อทางสำนักผังเมือง

Labels: , ,


Sunday, June 07, 2009

กรรมการกิจกรรม Tele-Conference Discussion

รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็นคณะกรรมการและบรรยายในกิจกรรมทางวิชาการนานาชาติ Tele-Conference Discussion on Asian Architecture and Environment ครั้งที่ 3 ผ่านทาง VDO link ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2552 จัดโดย Uninet, สกอ. เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยที่สอนสถาปัตยกรรม ในสังกัด สกอ.ของไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ Tokai University, Muroran Institute of Technology จากญี่ปุ่น Ballstate University จาก USA. และ Konkuk University จากเกาหลี

[รายละเอียดกิจกรรม]

Labels: ,


Citations ในระดับนานาชาติ

ผลงานทางวิชาของ รศ. อริยา อรุณินท์  (A. Aruninta) ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในช่วงปีที่ผ่านมาคือ
 • ผลงาน Controversies in Public Land Management Decision Makings: Case Study of Land Utilization in Bangkok, Thailand. จากการประชุมนานาชาติ City Futures 2004, Chicago, USA
  - อ้างอิงโดย H. S. Moon, S. B. Kim & J. H. Shim. (2007). The Possibilities of revitalizing Physical Activity in Urban Parks for Human Health with special reference to Daegu, South Korea. 2nd International Congress on Environmental Planning and Management. August 5-10, 2007. TU-Technische Universitat Berlin. Planning the Urban Environment, 2007 - Univ.-Verl. der TU, Univ.-Bibliothek. Germany.
 • ผลงาน Controversies in Public Land Management Decision Makings: Case Study of Land Utilization in Bangkok, Thailand.  จากการประชุมนานาชาติ City Futures 2004, Chicago, USA
  -  อ้างอิงโดย H Gaese,et al (2007). Open Spaces in Emerging Megacities – Potential for Nature-Orientated Living in Recife, Brazil [Optimierung der Wassernutzung im ländlichen Raum Oberägyptens.] Journal:Forschungsbericht 2007. Germany.
 • ผลงาน Managing Publicly Owned Urban Vacant Land Redevelopment Projects in Bangkok, Thailand, Bangkok:จากการประชุมนานาชาติ The 42nd IFLA World Congress 2005, Edinburgh, Scotland. 
  -  อ้างอิงโดย M S Minock. (2007). Urban Voids: An Examination of the Phenomenon in Post-Industrial Cities in the United States. Master of Community Planning Thesis., University of Cincinnati. 2007. USA.
 • ผลงาน Managing Publicly Owned Urban Vacant Land Redevelopment Projects in Bangkok, Thailand, Bangkok:จากการประชุมนานาชาติ The 42nd IFLA World Congress 2005, Edinburgh, Scotland.
  -  อ้างอิงโดย 
  Mien-mien Cheng. (2006) Adaptive Reuse of Derelict Space ─A Case Study of Song-San Tobacco Factory Master Thesis. Graduate Institute of Environmental Management (2006).  Nanhua University, Taiwan.

 • ผลงาน PhD Dissertation Proposal, Bangkok: Asian Institute of Technology. (2002) "The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, Thailand." 
  -  อ้างอิงโดย U Cirik. (2005). A Design Problem of Uuder-utilized Spaces:The Case of Ankara-Old Industrial District. M.City Planning in Urban Design Thesis., Middle East Technical University. 2005, Turkey.
 • ผลงาน PhD Dissertation Proposal, Bangkok: Asian Institute of Technology. (2002) "The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, Thailand." 
  -  อ้างอิงโดย Brian Goldberg. (2003). Partnership to Create Successful Urban Open Spaces in Bangkok, Thailand. Yale University. 2003, USA.

Labels: ,


Friday, June 05, 2009

Workshop with UC Berkeley: Field Work

ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส, อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, และ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และนิสิตปริญญาโทร่วมทำการศึกษาภาคสนาม ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และ อ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจาก UC Berkeley ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2552 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "The Challenges of Rapid Urban Development: A Strategic Assessment of Chachoengsao Province" โดยได้เข้าพบหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในภาพทางคณะทำงาน
ได้เข้าร่วมพูดคุยกับทาง นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และตัวแทนจ่างสำนักงานต่างๆ ของจังหวัด

Labels: , , ,


Thursday, June 04, 2009

Cool Earth Seminarเมื่อวันที่ 4 มิย. 2552 รศ.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมงาน Cool Earth Seminar ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย ในความร่วมมือภายใต้ Cool Earth Promotion Programme เพื่อแก้ปัญหา Climate Change

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, นายสุวิทย์ คุณกิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และผู้เชียวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและไทยร่วมบรรยาย

Labels: ,


Fulbright Grantees 2009 Reception

เมื่อ 3 มิย. 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ ในฐานะกรรมการ Thai Fulbright Alumni ร่วมงาน Fulbright Grantees 2009 ที่ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีเอกอัคราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย Eric E John และมูลนิธิ Fulbright เป็นเจ้าภาพ เพื่อมอบทุนฟุลไบรท์ให้ผู้รับทุนประจำปี 2009

Labels: ,


เปิดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์


เมื่อค่ำวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 โดยมีผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 30 ชิ้น ตั้งแต่โครงการออกแบบสวนสาธารณะ งานรีสอร์ท, วางผังมหาวิทยาลัย, theme park, urban plaza และ Ecological design โดยงานนิทรรศการจะจัดแสดงที่โถงชั้น 1 อาคารจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่วันที่1-7 มิถุนายน 2552

Labels: , ,


Tuesday, June 02, 2009

ผศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ รับมอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ตรวจสอบและรับรองผลอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 พ.ค.52
ผศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ รับมอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ตรวจสอบและรับรองผลอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จาก นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงานมอบฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
ผศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ เป็นกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ตรวจสอบและรับรองผลอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550

Labels:


Monday, June 01, 2009

อบรมผู้ปฏิบัติการทางหลวงชนบทที่นครนายก

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 รศ.จามรี , รศ.นิลุบล, อ.ภาวดี, อ.กนกวลี และ อ.สิรินทรา พร้อมกับทีมผู้ช่วยวิจัย ได้จัดอบรมและบรรยายในการอบรมแนวทางการจัดทำโครงการและการออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ให้กับกรมทางหลวงชนบท ที่จังหวัดนครนายก โดยการอบรมนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการอบรมผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งทั่วประเทศ

Labels: , , , ,


เตรียมงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ที่จามจุรีสแควร์


รศ.อริยา และอ.กนกวลี ร่วมจัดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์กับนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ที่จามจุรีสแควร์ เมื่อค่ำวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยงานนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2552 ที่โถงชั้น 1 หน้าร้านยาโยอิ อาคารจามจุรีสแควร์ และมีพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 17.00 น.

Labels: , ,


อบรมสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานโครงการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์"


ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม วันที่ 1 มิถุนายน คณะทำงานโครงการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์" เพื่อเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท ได้จัดการอบรมสัมมนาในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมี รศ.จามรี หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน รศ.นิลุบล อ.ภาวดี อ.ภาวิณี อ.สิรินทรา อ.กนกวลี และอ.ปารณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และนำเสนอตัวอย่างการออกแบบปรับปรุงเส้นทางชมทิวทัศน์แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ เพื่อการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติมเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาจากที่ได้เคยรวบรวมจากแบบสอบถามไว้

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ในแต่ละครั้งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณครั้งละ 60 คน ได้แก่
1. จังหวัดเชียงใหม่ : โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552
2. จังหวัดขอนแก่น : โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552
3. จังหวัดสงขลา : โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552
4. จังหวัดนครนายก : ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552


Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?