Saturday, July 04, 2015

Shades : Thesis Exhibition

ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชา ได้จัดนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ Shades : Thesis Exhibition ที่โถงอาคารสำนักงาน จตุรัสจามจุรี โดย มีงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 16.00 - 17.45 น. ผศ. ภาวดี อังศุสิงห์ หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับและเปิดงาน ผศ.สิรินทรา วรรณโณ ดูแลนิสิตในการจัดงาน คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมงาน

Labels: , , , ,


นิสิตภาควิชาฯ ร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ในรายการ "Young FIT คิดสร้างชาติ"


รายการการประกวดแนวความคิดของเยาวชน Young FIT คิดสร้างชาติ  เป็นการเสนอไอเดียปฏิรูปประเทศอย่างสร้างสรรค์ แบบคนรุ่นใหม่ของไทย จัดโดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT - Future Innovative Thailand Institute) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย เข้าร่วมประกวดความคิดปฏิรูปประเทศไทย ผ่านรูปแบบของรายการแข่งขันที่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันสามารถ สะท้อนมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รายการออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 มาได้ 5 เดือนแล้ว

โดยนิสิตได้พัฒนาผลงานออกแบบใน Studio Option (วิชา LA Design Studio VI) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นสุดท้ายสำหรับนิสิตปีที่ 5 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ.ดร.อริยา อรุณินท์)   ออกมาเป็นแนวคิดในการปฏิรูปประเทศออกมา 5 ด้าน และได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว และได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 4 หัวข้อได้แก่

ทั้งนี้ในรอบก่อนสุดท้าย นายภูวนนท์ ภัททิยไพบูลย์ และ นายเมธานันต์ ศรีปาน (HIM - Hydrological Intelligent Management) ผู้ชนะเลิศจากหัวข้อปฏิรูปสิ่งแวดล้อมได้เข้ารอบ Battle 1 ใน 12 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย โดยแข่งขันกับทีม "แพทย์ปฏิรูปจาก ม.มหิดล" ซึ่งทีม HIM แพ้คะแนนไปในรอบนี้ อย่างไรก็ตามทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ต่อสังคม ทั้ง 5 ทีม
รายการรอบ Battle ระหว่างหัวข้อ "ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม" และ "หัวข้ออื่นๆ" ทีม HIM ได้นำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง ชมรายการที่ได้ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 เวลา 19.15 - 20.40 น. ที่ Youtube

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?