Tuesday, May 02, 2017

Final review : 2504392 Landscape Architectural Design Studio III

อาจารย์ประจำวิชา LA Design Studio III : Zoodio โครงการสวนสัตว์เด็ก ขอบพระคุณคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แก่
 • นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
 • น.สพ.ยงชัย อุตระ นายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ดุสิต
 • และ คุณอุฬาริกา กองพรหม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย สวนสัตว์เขาเขียว
ที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

Labels: , , , ,


Sunday, April 23, 2017

นิสิตภาควิชาฯ ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (แชมป์ชิงแชมป์) รายการคิดสร้างชาติ ปี 2 The Governor ผู้ว่าฯหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย กันติกร มหาโชติกุล  ที่ปรึกษา นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ในการแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"  ที่สถานี RSU Wisdom TV มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรอบชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นาย กันติกร มหาโชติกุล และ นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัด Street Food และ พื้นที่ริมน้ำ โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ [การนำเสนอ] และ [ผลการตัดสิน]

Labels: , ,


Tuesday, April 18, 2017

Lecture series เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “40 ปี การศึกษาและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ณ ห้อง 219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: ,


Monday, April 10, 2017

เข้าร่วมประชุม Zoo Design Conference ณ Wroclaw, Polandวันที่ 3-9 เมษายน 2560 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม Zoo Design Conference ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐ Poland โดยมี รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ และ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม เป็นผู้ร่วมการเดินทางไปประชุมในครั้งนี้

Labels: ,


Sunday, April 02, 2017

นิสิตภาควิชาฯ ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม รายการผู้ว่าหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ในการแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"  โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก ได้ผ่านเข้ารอบแรก และชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล และ นาย กันติกร มหาโชติกุล เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัดคลองเตย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าชิงในรอบชิงรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษา Cool Japan ในรอบสุดท้าย

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 

Labels: ,


Friday, March 24, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Design Studio 3

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ สัตวแพทย์ประจำองค์การสวนสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ บรรยายเรื่องสวนสัตว์ ให้กับนิสิตภาควิชา ในวิชา LA Design Studio 3

Labels: , , , ,


Thursday, March 23, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Cons 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่อง Road Alignment Design สำหรับวิชา LA Cons 3

Labels: , ,


Wednesday, March 22, 2017

Subject Matter Expert ให้ The Asian Development Bank (ADB) Academy

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็น Subject Matter Expert รับฟังการนำเสนอและให้ความเห็น (Approach Critique) ต่อผลงานการทำ Workshop การนำเสนอโครงการ ของตัวแทนจากนานาชาติ จัดโดย The Rockefeller Foundation’s Global Resilience Academy (GRA) and the Asian Development Bank (ADB) ที่ โรงแรม Aetas Bangkok

Labels: , ,


อนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพขององค์การสวนสัตว์
วันที่ 22 มีนาคม 2560 รศ.จามรี จุลกะรัตน์ และ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ให้ร่วมเป็นอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์การสวนสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการออกแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก (WAZA)

Labels: , ,


Tuesday, March 21, 2017

ร่วมประชุมทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เรื่องกฎหมายวิชาชีพควบคุม

เมื่อ 21 มีนาคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยร่วมประชุมทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เรื่องกฎหมายวิชาชีพควบคุม ข้อบังคับการทำงานข้ามสาขาของสภาสถาปนิกฯ อันเนื่องมาจากบทเฉพาะกาล ข้อ 5 ของกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549

Labels: ,


Monday, March 20, 2017

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อ 19-20 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเชิญเป็นกรรมการ ในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Labels: ,


Thursday, March 16, 2017

รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการ สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม


อาจารย์ภาวิณี อินชมภู
ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการของวิชา LA DSGN IV สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม วัดเขาขี้เหล็ก จ.สระบุรี. (Human City) ขอขอบคุณคณาจารย์ประจำสตูดิโอทุกท่าน อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ. สิรินทรา วัณโณ อ.อรอำไพ สารขุนทด และ วิทยากรพิเศษ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี. อ. จักรพร สุวรรณนคร และนิสิตร่วมสตูทุกคน และขอขอบคุณพิเศษสำหรับทีมนิสิตจัดงานจุฬาวิชาการที่ประสานงานจัดการออกมาอย่างเรียบร้อยในการนำผลงานเผยแพร่ในครั้งนี้
Labels: , , ,


Sunday, March 12, 2017

นิสิตภาควิชา เข้ารอบร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 นางสาว เจนจิรา ลิมะวิรัชพงษ์ นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก เพื่อร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor" โดยผ่านเข้ารอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ ของภาคอิสาน ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) โดยเลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.หนองคาย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม


ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 นางสาว วรลักษณ์ ช่อเจริญรัตน์  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.สงขลา โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมป้องกันน้ำท่วมชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ


เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 นางสาว ชนิกานต์ ตั้งจิตเทียนตรง  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 


เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัดคลองเตย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 


ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 

Labels: , ,


Thursday, March 09, 2017

ทัศนศึกษาวิชา LA Con3 ที่ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 อาจารย์ผู้สอนวิชา LA Tech/Con 3 โดย อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และ อ. ประภัสร ติรณะรัต นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาในหัวข้อสนามกีฬา การบำรุงรักษาสนาม และระบบบำบัดน้ำ ณ ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)

Labels: , ,


Tuesday, March 07, 2017

PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุดพักอาศัย

นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 กับการประกวด Design Built สวนระเบียงอาคารคอนโดพักอาศัย ในโครงการ "พฤกษา เรียลเอสเตท" จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ คืนกำไรสู่สังคม… 

ชมคลิป PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุดพักอาศัย

Labels: , , , ,


Monday, February 20, 2017

วิทยากรบรรยายพิเศษ และกรรมการประเมินผลงานวิจัย นิสิตภาควิชาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย (PARE)


รศ.ดร. อริยา อรุณินท์  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และกรรมการประเมินผลงานวิจัย นิสิตภาควิชาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย (PARE) โดยร่วมประเมินผลการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการ PARE ของนาย พชร ภู่กำชัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ International Students Exchange PARE : Population - Activities - Resources - Environment ภายใต้  Theme : The relationship between watershed environments and hydrological data and reduce the vulnerability by improving watershed environments in Asian countries river basins ที่ Hokkaido University และเสวนาพิเศษทางวิชาการกับสมาชิก Japan’s Institute of Landscape Architects หัวข้อ The Maternity of The Riverine Landscape  เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Labels: , , , ,


Thursday, February 16, 2017

ทัศนศึกษาวิชา LA Tech/Con 3 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์  อ. ประภัสร ติรณะรัต และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาวิชา LA Tech/Con 3 ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เพื่อศึกษาโครงการบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองผ่านกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Diffusion และ Biofilter โดยภายใต้อาคารจะมีการก่อสร้างเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ระบบการสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำระบบปิดอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อมไว้ไม่ให้มีผลกระทบทางด้านกลิ่นและเสียงต่อผู้ใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)  ได้เป็นวิทยากรนำชมโครงการ

Labels: , , ,


Tuesday, January 17, 2017

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแบบ “AREA 15”

นิสิตภาคภูมิ ได้รับรางวัล จาก ABAC ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 5 ที่ชนะการประกวด จากโครงการประกวดแบบ “AREA 15” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมูลนิธิพัฒนาป่าตอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ  ได้ทําการพิจารณา คัดเลือก และตัดสินผลงานจากนักศึกษาทั่วประเทศ จํานวนกว่า 50 ชิ้น โดยผลการประกวดมีดังนี้

โดยจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าตึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Labels: ,


ตัดสินการประกวดแบบ Vertical Competition 2016
อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแบบ Vertical Competition 2016 ในโจทย์ที่ชื่อ Sound Builders ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือสร้างเสียงแบบดนตรี วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.40 ณ บริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Labels: ,


การบรรยายพิเศษ เรื่องปัญหาน้ำท่วม และ การปฏิรูประบบผังเมือง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อดีตเลขาฯอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมือง สปช และ ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า อดีตเลขาฯอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ สปช ได้รับเชิญจากคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อบรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาน้ำท่วม และ การปฏิรูประบบผังเมือง/การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์

Labels: ,


Friday, January 13, 2017

ทัศนศึกษาวิชา LA Studio Design III

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 รายวิชา 2504392 LA STUDIO DESIGN III การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 โดย อ. ภาวิณี อินชมภู อ. ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ รศ. ดร.อริยา อรุณินท์ พานิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนามกอล์ฟ ดุสิต ณ สนามม้านางเลิ้ง ให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ในย่านที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เพื่อกำหนดแนวความคิด กำหนดกิจกรรม / พื้นที่ใช้สอย รวมถึงการออกแบบวางผัง และออกแบบรายละเอียดของงานภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการประเภทสวนสาธารณะ และเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อพืชพรรณ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบัน

Labels: , , , ,


วิทยากรหัวข้อการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมในงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง รุ่น 3 : การออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมในงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ โดยมีวิศวกร เจ้าหน้าที่โยธา และพนักงานท้องถิ่นร่วมอบรมประมาณ 60 คน

Labels: ,


Sunday, December 25, 2016

การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ Symposium on Botanic Gardens and Plant Conservation in ASEAN, China and Japan

ที่มา -  http://www.thairath.co.th/content/821489
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Symposium on Botanic Gardens and Plant Conservation in ASEAN, China and Japan" และ ทรงบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช ในกลุ่มประเทศอาเซียน จีนและญี่ปุ่น" จัดโดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก่อเกิดเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของพสกนิกรมาจนถึงปัจจุบัน

การนี้คณาจารย์และนิสิต ป.โท จากภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ / อ.ภาวิณี อินชมภู / น.ส. นีลปัทม์ โพธิ์สุวัฒนากุล ร่วมรับเสด็จและร่วมประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ระหว่าง 25-26 ธันวาคม โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) Ariya Aruninta และ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) อริยา อรุณินท์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Labels: , , ,


Saturday, December 17, 2016

รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน ช่วง นกฮูกชวนคุยกับนักเขียน

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ผู้เขียนหนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) และ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) ร่วมรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 10.55 น. เป็นรายการที่แนะนำหนังสือดี หนังสือใหม่ นักเขียน ข่าวในแวดวงการศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงนกฮูกชวนคุย คุยกับนักเขียนเด่น นักเขียนดี  และแนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน
[รับฟังรายการย้อนหลัง]

Labels: , ,


Friday, December 16, 2016

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องจากรายวิชาการวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม สำหรับนิสิตปีที่ 5 นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญร่วมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Labels: , ,


Friday, December 09, 2016

วิทยากรรับเชิญ Green Quest Technical Tour : CPD Planning Excursion


รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ให้การต้อนรับคณะ ILAM Institute of Landscape Architects Malaysia และเป็นวิทยากรรับเชิญนำดูงานภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ในหัวข้อ Green Quest Technical Tour : CPD Planning Excursion ในช่วงระหว่างวันที่ 8-9 ธค. 2559

Labels: , ,


Monday, December 05, 2016

Asian Cultural Landscape Association International Symposium

รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญร่วมประชุมในฐานะ Scientific Committee และเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ The 5th ACLA symposium ณ เมืองลำปาง ในหัวข้อ The Glimmering Light of the Estuarine Community ในช่วง Discussion on Sacred Sites UNESCO World Heritage ระหว่างวันที่ 2-5 ธค.2559

Labels: , ,


Thursday, December 01, 2016

สิ่งพิมพ์โดยอาจารย์ภาควิชา : หนังสือ Landscape Architectural Design And Construction Technology และหนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม


สิ่งพิมพ์ 2 เล่มโดยอาจารย์ภาควิชาฯ ได้วางตลาดแล้ว จำนวน 2 เล่มได้แก่

 1. Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) Ariya Aruninta
  พิมพ์ครั้งที่ 1. Oxford, UK : Alpha Sci, 2016. (Co-publishing : Chulalongkorn University Press) 336 หน้า. ISBN: 978-1-78332-274-9
  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. (Co-publishing : Alpha Sci) 340 หน้า. ISBN: 978-974-03-3547-4 (ภายใต้โครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี) 
 2. การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) อริยา อรุณินท์
  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 343 หน้า. ISBN: 978-974-03-3530-6)
มีจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ chulabook.com | SE-ED Book | Naiin Book / ร้านนายอินทร์

Labels: , ,


Friday, November 25, 2016

การนำเสนองานขั้นสุดท้าย วิชา LA Design Studio VI : Studio Option Pre-Thesis

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 -17.30 น. ได้มีการนำเสนอผลงานออกแบบ Pre-Thesis ในวิชา LA Design Studio VI (Studio Option) โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการที่นิสิตเลือกเป็นแบบฝึกหัด Pre-thesis มาชมการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วยโครงการจริง โดยมีรายชื่อวิทยากรดังนี้
 1. คุณ ภาสินี ญาโณทัย - ทายาทรุ่นที่ ๔ ของหมอหวาน และ คุณ มงคลศรี เจนจรัสสกุล - เภสัชกรยาไทย ร้านหมอหวาน (ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย บ้านหมอหวาน) 
 2. คุณ พูลทรัพย์ เจตลีลา (ป้าจาย Green Market Founder) 
 3. ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4. คุณ พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ - บริษัท รังสรรค์ แอนด์ พรรษิษฐ์ สถาปัตย์ จำกัด
 5. ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก
 6. คุณ หทัยดิส มุ่งถิ่น  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและรายการ สถานีโทรทัศน์ PPTV

Labels: , ,


Monday, November 14, 2016

ทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำวิชา 2504253 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ (Creative and Critical Thinking) พานิสิตภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน เดินทางทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า รับฟังบรรยายจากคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้ริเริ่มโครงการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ลำพูบางกระสอบ” กลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และ ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ นักกีฏะ นักวิชาการด้านหิ่งห้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่โครงการภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีกฎหมาย ผังเมือง และความซับซ้อนเชิงนิเวศต่างๆ ของโครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้นิเวศและหิ่งห้อย และสวนสาธารณะในรูปแบบสวนป่า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เกษตรกรรมท้องถิ่น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ พูดคุย กับกลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า โครงการและศึกษาพื้นที่จริง

Labels: , ,


Thursday, November 10, 2016

ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ : สานต่อพระราชปณิธานฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559  นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฯ จำนวน 4 คน ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ณ สถานีฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) เพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมือง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดตามพระราชดำริ "สานต่อพระราชปณิธาน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
รายการพิเศษดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้

โดยทั้ง 4 โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการพระราชดำริ ผ่านโครงงานนำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก

Labels: , ,


Wednesday, November 09, 2016

โครงการบริการวิชาการ : อนุสาวรีย์ พณฯ มล. ปิ่น มาลากุล ที่ รร เตรียมอุดมศึกษา

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางผู้อำนวยการ ดร. ปรเมษฐ์ โมลี ได้มีดำริให้จัดทำโครงการออกแบบอนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อประดิษฐาน ณ สนามหน้าหอประชุม โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ณัฐริกา อดุลย์วิทยากร / ณิชณัฐ จริยพงศ์รัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาฯ และศิษย์เก่า รร.เตรียมอุดม ได้ร่วมออกแบบและนำเสนองานแบบร่างครั้งที่ 1 ต่อที่ประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

Labels: , ,


Wednesday, October 26, 2016

2016 ASLA Annual Meeting | Expo | Workshop | Award Ceremony

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจภาควิชาฯ และ น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา บัณฑิตภาควิชาฯ เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อร่วมพิธีรับรางวัล 2016 ASLA Student Award และร่วมประชุมนานาชาติ ASLA (American Society of Landscape Architects) 2016 ASLA Annual Meeting ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ Education sessions, Field sessions, General sessions, ASLA Expo, ASLA Professional and Student Awards Ceremony และ Workshops เช่น LARE (examination) Workshop, Sites Workshop, LAAB Workshop จัดขึ้น ณ เมือง New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา บัณฑิตภาควิชาฯ ที่ได้ร่วมประกวดผลงานระดับนักศึกษานานาชาติ 2016 ASLA Students Awards ได้รับรางวัลชนะเลิศ Award of Excellence in Analysis & Planning จากผลงาน "Amphibious Culture: Harmonizing Between Life and Seasonally Flooded Forest"  / นส.สุนันทนา นวลละออ นิสิตเก่าภาควิชาฯ ขณะศึกษาต่อที่ Louisiana State University ได้รับรางวัล Students Awards : Honor Award จากโครงการฟื้นฟู พัฒนา คลองแม่ข่า และทาง สำนักงาน LAB ได้รับรางวัล ASLA Professional Award จากผลงาน PTT Metro Forest


นอกจากนั้นเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติกับองค์กรวิชาชีพ โดยเฉพาะ ASLA ซึ่งเป็นประเทศผู้นำในด้านวิชาการ/วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนิสิต ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 นี้ มีนิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัล ASLA Award (Excellence Award) ขึ้นเป็นครั้งแรก การประชุมครั้งนี้นับเป็นแหล่งความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการ/การประกอบวิชาชีพ การศึกษา การสอบใบอนุญาต และการประกวดผลงานการออกแบบ  และได้พัฒนาเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับโลก และการร่วม Workshop ทางการศึกษา และ LARE (Landscape Architecture Registered Examination)

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?