Wednesday, October 26, 2016

2016 ASLA Annual Meeting | Expo | Workshop | Award Ceremony

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจภาควิชาฯ และ น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา บัณฑิตภาควิชาฯ เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อร่วมพิธีรับรางวัล 2016 ASLA Student Award และร่วมประชุมนานาชาติ ASLA (American Society of Landscape Architects) 2016 ASLA Annual Meeting ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ Education sessions, Field sessions, General sessions, ASLA Expo, ASLA Professional and Student Awards Ceremony และ Workshops เช่น LARE (examination) Workshop, Sites Workshop, LAAB Workshop จัดขึ้น ณ เมือง New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา บัณฑิตภาควิชาฯ ที่ได้ร่วมประกวดผลงานระดับนักศึกษานานาชาติ 2016 ASLA Students Awards ได้รับรางวัลชนะเลิศ Award of Excellence in Analysis & Planning จากผลงาน "Amphibious Culture: Harmonizing Between Life and Seasonally Flooded Forest"  / นส.สุนันทนา นวลละออ นิสิตเก่าภาควิชาฯ ขณะศึกษาต่อที่ Louisiana State University ได้รับรางวัล Students Awards : Honor Award จากโครงการฟื้นฟู พัฒนา คลองแม่ข่า และทาง สำนักงาน LAB ได้รับรางวัล ASLA Professional Award จากผลงาน PTT Metro Forest


นอกจากนั้นเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติกับองค์กรวิชาชีพ โดยเฉพาะ ASLA ซึ่งเป็นประเทศผู้นำในด้านวิชาการ/วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนิสิต ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 นี้ มีนิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัล ASLA Award (Excellence Award) ขึ้นเป็นครั้งแรก การประชุมครั้งนี้นับเป็นแหล่งความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการ/การประกอบวิชาชีพ การศึกษา การสอบใบอนุญาต และการประกวดผลงานการออกแบบ  และได้พัฒนาเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับโลก และการร่วม Workshop ทางการศึกษา และ LARE (Landscape Architecture Registered Examination)

Labels: , , ,


Wednesday, October 05, 2016

ทัศนศึกษาวิชา LA Con Tech : ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตปริญญาโท ปีที่ 1 ทัศนศึกษาวิชา LA Con Tech ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เพื่อศึกษาโครงการบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองผ่านกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Diffusion และ Biofilter โดยภายใต้อาคารจะมีการก่อสร้างเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำ  ระบบการสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำระบบปิดอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อมไว้ไม่ให้มีผลกระทบทางด้านกลิ่นและเสียงต่อผู้ใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้เป็นวิทยากรนำชมโครงการ

Labels: ,


Sunday, October 02, 2016

SILA Student Design Awards 2016


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บัณฑิตภาควิชาฯ 5 คนเดินทางไปรับรางวัลการประกวดผลงานออกแบบระดับนานาชาติ จากสถาบันภูมิสถาปนิกสิงคโปร์ (SILA - Singapore Institute of Landscape Architects) ที่ Archifest Pavillion , Raffles Place Park, Raffles Place ประเทศสิงคโปร์ โดยผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 5 ชิ้น ได้กวาดรางวัลมาถึง 9 รางวัลแบ่งเป็น 2 GoldAwards | 3 SilverAwards | 3 BronzeAwards| 1 MeritAwards ดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกศกนก น้อยจินดา ได้รับรางวัล
· Merit Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
2. นายณภัทร พจน์ชพรกุล ได้รับรางวัล
· Silver Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
3. นางสาวปณิธาน กาสินพิลา ได้รับรางวัล
· Bronze Award – Best Design Showcase
· Bronze Award – Outstanding Graphic Presentation
· Gold Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
4. นางสาวภาวิดา บัวเลิศ ได้รับรางวัล
· Silver Award –Best Design Showcase
· Bronze Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
5. นายภูริต ชีระนังสุ ได้รับรางวัล
· Gold Award –Best Design Showcase
· Silver Award –Outstanding Graphic Presentation

เครดิต - ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล จาก Mr Damain Tang & Mr Ronnie Tan : SILA Presidents  Facebook SILA

Labels: , , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?