Monday, October 19, 2015

Frankfurt Book Fair 2015

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน Frankfurt Book Fair 2015 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรนี กับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 -19 ตุลาคม 2558 ทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ฯ รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ฯ นายกรรณะ กองศักดา ผู้จัดการ พร้อมด้วย รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา อ.จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ทั้งนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ Business Matching ในข้อเสนอการร่วมตีพิมพ์หนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology และหนังสืออื่นๆของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ กับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ  ในงาน Frankfurt Book Fair 2015 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  บริเวณ Congress Center Frankfurt Messe - Hall 4.0 D75 Thailand Pavillion ในระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2558 โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อสร้างวงการพิมพ์ของไทยไปสู่กลุ่มผู้อ่านในเวทีนานาชาติให้เพิ่มขึ้น


Labels: , ,


Friday, October 16, 2015

โครงการ 60 สวน ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ในรายวิชา 2504490 LA STUDIO DESIGN IV งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์ ภาวิณี อินชมภู , อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ , ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ อาจารย์ ชล ศุภวงศ์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เข้าสำรวจพื้นที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง โดยทางเทศบาลได้นำเสนอพื้นที่โครงการที่กำลังจะปิดภายในกันยายน 2559 นี้ เป็นสวนสาธารณะเทศบาล เข้าร่วมโครงการ 60 สวน ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา ของกลุ่ม BIG Trees ซึ่งทาง BIG Trees ได้สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งในการลงศึกษาพื้นที่ครั้งนี้ และเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่มาให้ความรู้เป็นวิทยากรนำศึกษาป่าชายเลน รวมทั้งเทศบาลนครระยอง ที่อำนวยความสะดวกพาเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมือง

Labels: , , , , ,


Sunday, October 11, 2015

เทศกาลเพื่อนแม่น้ำ BANGKOK DESIGN FESTIVAL 2015 โดย Friends of the River


2504490 LA STUDIO DESIGN IV นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม แสดงผลงานการออกแบบในรายวิชา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆอีก 9 มหาวิทยาลัย ในงาน BANGKOK DESIGN FESTIVAL 2015 โดย Friends of the River ร่วมกับ ASA CAN, ART4D, หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ, สถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลอดสัปดาห์แห่งการออกแบบ ไปกับเรา // เทศกาลเพื่อนแม่น้ำ// ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร (BACC) ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

Labels: , , , , ,


Friday, October 02, 2015

ร่วมกับกลุ่มบิ๊กทรี ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558 ผศ.สิรินทรา วัณโณ ได้เดินทางร่วมกับกลุ่มบิ๊กทรี ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” ระหว่างวันที่2-3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Read more »

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?